Strona główna

ROK SZKOŁY W RUCHU

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do akcji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Oœrodek Rozwoju Edukacji. Akcja adresowana jest do szkół i przedszkoli w całym kraju. Najlepsze z nich uzyskają tytuł "Szkoła w ruchu". Celem podjętej inicjatywy jest rozwój i rozpowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Zachęcamy uczniów do włączenia się w akcję i podnoszenia własnej sprawności fizycznej. Więcej o akcji można przeczytać na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl

RUCH W SZKOLE

  • 1.Wychowanie fizyczne-zajęcia edukacyjne(obszar1)
  • 5.Pozalekcyjne zajęcia sportowe(obszar5)
  • RUCH POZA SZKOŁA

  • 7.Zajęcia niezorganizowane(obszar7)
  • 8.Aktywność w gronie rodziny(obszar8)