Strona główna

Szkoła Odkrywców Talentów

W roku szkolnym 2010/2011 Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyna Hall, nadała naszej szkole tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Jako szkoła przyczyniamy się do odkrywania i wspierania uzdolnień ucznia oraz promocji w regionie i środowisku lokalnym.

ODKRYWAMY TALENTY

W naszej szkole odbył się konkurs piosenki, który miał na celu wyłonić młode talenty muzyczne.Tak też się stało.Wszystkie dzieci poczuły się niczym profesjonalni piosenkarze, śpiewając przy akompaniamencie muzycznym i z użyciem mikrofonu.

W poszukiwaniu talentów matematycznych nasza szkoła przystąpiła do projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.Nasi młodzi matematycy zmierzą się na MIstrzostwach Matematycznych , które wyłonią Mistrza Matematyki.

Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zajęli w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY:

V miejsce w powiecie - Agnieszka Niwczyk

VII miejsce w powiecie- Szymon Leciejewski

VIII miejsce w powiecie- Natalia Kapała