Strona główna

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły, w której skład wchodzą:

Prezydium

Przewodnicząca - Anna Sowińska

Z-ca - Magdalena Niwczyk

Skarbnik - Iwona Jórdeczka

Sekretarz - Bożena Jarczewska

Członkowie - Ewa Boguszyńska, Izabella Żurek, Marlena Matuszczak, Tomasz Kubiszyn

Terminarz spotkań z rodzicami

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16.11.2020 godz. 16.00-18.00

09.03.2021 godz. 16.00-18.00

19.05.2021 godz. 16.00-18.00

ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI