Strona główna

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły, w której skład wchodzą:

Prezydium

Przewodnicząca - Wioletta Niziołek

Z-ca - Karolina Kossowska, Piotr Nowak, Wioletta Kortylewska

Skarbnik - Magdalena Ptasik, Daniel Bela

Sekretarz - Karolina Ławińska

Terminarz spotkań z rodzicami

16.11.2017

14.03.2018

10.05.2018