Strona główna

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły, w której skład wchodzą:

Prezydium

Przewodnicząca - Wioletta Niziołek

Z-ca -

Skarbnik -

Sekretarz -

Terminarz spotkań z rodzicami

25.03.2019 16.00-18.00

13.05.2019