Strona główna

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły, w której skład wchodzą:

Prezydium

Przewodnicząca - Wioletta Niziołek

Z-ca - Magdalena Ptasik

Skarbnik - Karolina Ławińska

Sekretarz - Joanna Niwczyk

Terminarz spotkań z rodzicami

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

6.11.2019 godz. 16.30-17.30

9.03.2020 godz. 16.30-17.30

19.05.2020 godz. 16.30-17.30

ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

22.01.2020 godz. 16.00-17.00