Strona główna

UCZNIOWIE

ABSOLWENCI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest zorganizowaną dla określonych celów w oparciu o swoistą "kartę wolności" grupą dzieci obejmującą społeczność naszej szkoły, w którego skład wchodzą:

Przewodniczący - Wojciech Niwczyk

Z-ca - Kornelia Kapała

Skarbnik - Joanna Bela

Opiekun SU - Angelika Kalitka

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne , a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

Jako społeczność uczniowska uczestniczymy w planowaniu życia i pracy szkoły oraz jej działalności. Samorząd Uczniowski jest miejscem dla wszystkich uczniów i wspólnie z przewodniczącym SU mamy wpływ na rodzaj realizowanych zadań.

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018