Strona główna

Historia Szkoły

Szkołę w Słupi Kapitulnej wybudowali 1841r.mieszkańcy wsi.Początkowo budynek był z drzewa i gliny pokryty dachówkami. W 1842r. został on przeznaczony na cele kościelne, ponieważ spłonął tamtejszy kościół.Nauka szkolna odbywała się w tym czasie w starym budynku dworskim. W roku 1856 podmurowano cegłami budynek aż do dachu, a W latach 1872-1873 dobudowano drugą klasę.

Od roku 1827 aż do 1 października 1873 na etacie zatrudniony był tylko jeden nauczyciel, Franciszek Łukowski.W 1873r. rozpoczęła się w placówce po raz pierwszy nauka w dwóch klasach, dlatego też został zatrudniony drugi nauczyciel p. P. Leciejewski. Po jego śmierci obowiązki przejął p. A. Lukserek.

Od 1877r. w tutejszej placówce pracę podjął p. J. Rękosiewicz, który przez trzy lata był jedynym nauczycielem.

W 1880r. na stanowisku drugiego nauczyciela został zatrudniony p. B. Marcinkowski, a w 1881r. zastąpił go p. A. Borowicz.

W roku 1855 władze niemieckie aresztowały p. Borowicza, a na jego miejsce przysłano Niemca p. Hohle, który został zastąpiony przez p. L. Bogajewicza. Po odejściu tego ostatniego w szkole często zmieniano nauczycieli.

Jesienią 1855r. została zapoczątkowana budowa nowego gmachu szkolnego. W 1886r. powstał budynek szkolny z dwiema dużymi salami lekcyjnymi.

Późniejsza kadra kierownicza kontynuowała pracę szkoły, pielęgnując jej tradycje i dbając o dobre imię. Kierownicy, a później dyrektorzy (od 1972r.) dbali o wysoki poziom nauczania i możliwie najlepszą kadrę nauczycielską, w szeregach której występowali nauczyciele do dziś mile i z sentymentem wspominani przez mieszkańców.

W dniu 28 czerwca 1960 r. nastąpiło oddanie nowego budynku szkolnego, w którym to dzieci uczą się do dnia dzisiejszego.

Pierwszy kierownik szkoły w Słupi Kapitulnej p. Józef Rękosiewicz pełnił swe obowiązki 30 lat. Na jego miejsce przybyli kolejno Niemcy: Hering, Schulz. Ostatni pracował tu, aż do wybuchu I wojny światowej 1914.

Kolejni dyrektorzy to : Kryzan, Bogdanowicz, Augustyniak, Józefowicz, Chrzanowski, Barkowski , M. Hodura, H. Dąbrowicz, M. Matuszewska. Od 01.10. 2007 r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. Wiesława Zbąska. Każdy z dyrektorów (kierowników) tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów. Wszyscy starali się efektywnie pracować w celu umocnienia pozycji placówki.