Strona główna

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPI KAPITULNEJ

STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁUPI KAPITULNEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁUPI KAPITULNEJ

Procedury bezpieczeństwa

Regulamin dziennika elektronicznego w ZSP w Słupi Kapitulnej

Zarzadzenie nr 15 z dnia 26.03.2020r.

Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej